Buy Stop và Sell Stop là gì?

Buy Stop và Sell Stop là 2 trong 4 lệnh chờ quan trọng trader cần nắm rõ. Buy Stop là lệnh chờ mua ở trên mức giá hiện tại của thị trường, ngược…

Read more